Lluis Comerón

Presidente en CSCAE Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
Presidente de CSCAE Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España – Presidente de ITEC
– Arquitecto en Llus Comerón, Arquitecte durante 29 años
– Degà del Co.legi d’Arquitectes de Catalunya, 7 años 10 meses
President demarcació de Barcelona del COAC (COAC. Demarcació de Barcelona) 4 años
Professor associat de projectes en la Universitat Politècnica de Catalunya